Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Het doel van Dolor vzw

DOLOR VZW is een vereniging zonder winstgevend doel die steunt op vrijwilligerswerk. DOLOR VZW is gegroeid vanuit het besef dat ondermeer door de globalisering en door de schaalvergroting grote groepen van mensen in onze maatschappij vaak schade lijden en slechtoffer zijn zonder dat zij een reële mogelijkheid blijken te hebben om de aansprakelijke(n) ter verantwoording te roepen en om een correcte schadevergoeding te ontvangen.

DOLOR VZW ontstond aanvankelijk onder de naam BELANGENVERENIGING SPAARVERLIES waar Hendrik Boonen de grote pionier en gangmaker bleek te zijn. Hij werd bijgestaan door Wiel Hupperman en Michel Potters die samen met Hendrik Boonen slachtoffers van financiële fraudezaken zoals LERNOUT & HAUSPIE en SPAARSELECT hebben gegroepeerd en geinformeerd. Samen hebben zij een stuk geschiedenis geschreven.

Hun filosofie was dat als slachtoffers zich verenigden deze hun positie op alle vlakken verbeterden.

De kosten konden gedeeld worden, men ontmoette gelijkgezinden en als groep konden de slachtoffers door hun vereniging vooral rekenen op een sterke slagkracht en op een hoge efficiëntie zodat kansen op recuperatie sterk verhoogden.

Er werden in de zaak SPAAR SELECT dan ook uitstekende resultaten behaald en de enthousiaste reactie van de leden sterkte de oprichters in hun maatschappelijk engagement.

Toen ook vragen binnenkwamen in andere dossiers zoals dit rond het geneesmiddel VIOXX en het ASBESTDOSSIER besloten de oprichters om hun actieradius te vergroten en deze dossiers te bestuderen en adviezen in te winnen zowel op wetenschappelijk vlak als op juridisch vlak.

Dit gaf de aanzet tot het oprichten van een overkoepelende vereniging die zich in het algemeen zou bezig houden met alle vormen van massaschade.

DOLOR VZW is dan ook voortdurend op zoek naar medewerkers en naar sponsors.

DOLOR VZW bestaat enkel bij gratie van vrijwilligerswerk en als u zich aangesproken voelt dan kan u via de rubriek 'vrijwilligers gezocht' uw aanvraag indienen.

DOLOR VZW moet, ondanks het vrijwilligerswerk, ook beroep doen op sponsering om haar kosten te recupereren.

Indien u gelooft in de missie van DOLOR VZW en u wil uw steentje bijdragen dan kan u een gift doen op het rekeningnummer 001-5075899-62 van DOLOR VZW.
Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem