Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Bagage Zaventem

27/08/2008: Formulier schadeclaim Bagage Zaventem

180.000 reizigers kwamen te laat aan en dienden het zonder bagage te stellen naar aanleiding van de staking van Aviapartner en Flightcare op de luchthaven van Zaventem op 11 augustus 2008 en daaropvolgende dagen.

Dolor zal het nodige doen om U te helpen bij het indienen van een schadeclaim.

De eerste tientallen reacties van gedupeerde passagiers lopen binnen bij Dolor. Er zijn er zelfs bij waar de e-mail besloten wordt met “Ik weet geen uitweg meer. Help mij……”

De verhalen zijn schrijnend. Daar is het geval van een zakenman die maandag geland is om 13 uur 45 en die ondertussen reeds twee maal is teruggekomen om zijn bagage te zoeken tussen de duizenden stukken. Tevergeefs echter. In de bagage van de man zitten al zijn afspraken en klantendossiers. Indien hij deze niet terugkrijgt, dan zal hij duizenden euro ’s economische schade oplopen. Hij gaat op 15 augustus nogmaals een poging doen om zijn bagage te zoeken. Dit is een van de vele mensen waar Dolor een gerechtelijke procedure ten gronde zal voeren vanaf begin september.

Dolor vzw die via haar afdeling Spaarverlies groepen slachtoffers groepeert in de dossiers rond Lernout&Hauspie en Spaar Select, trekt zich als enige het lot aan van de duizenden slachtoffers van de staking van Zaventem de voorbije dagen.  Momenteel is er inderdaad geen enkele organisatie die zich op deze problematiek richt. Omdat er in ons land; in tegenstelling tot andere omliggende, nog geen wet op de massaschade bestaat, wil Dolor ook helpen zoeken naar een juridisch alternatief voor de rechtzoekenden. Dolor zal zelf of namens enkele leden een burgerlijke procedure starten tegen de bedrijven en instanties die aansprakelijk zijn voor de chaos op Zaventem en die de vakantie van duizenden reizigers in het honderd deed lopen of in het ergste geval deed mislukken. Dolor zal zich zeker richten tegen Flightcare en Aviapartner die aansprakelijk zijn voor de daden van hun werknemers (art 1384 BW), maar ook tegen de Belgische staat die veel te traag en niet efficiënt optrad. Dolor zal vervolgens via haar website een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in die procedure publiceren die alle geïnteresseerde gedupeerden kunnen afdrukken, invullen en doorzenden aan de betrokken rechtbank en wardoor zij gratis partij kunnen worden in die procedure. De gratis vrijwillige tussenkomst in de burgerlijke zaken wordt immers gewaarborgd in de wet. Deze techniek werd echter nooit op een dergelijke schaal toegepast en in deze zaak zal de rechtbank in één vonnis uitspraak moeten doen over mogelijke duizenden schadeclaims van gestrande reizigers.

Hoe moet U nu een schadeclaim indienen?

  1. U dient alle bewijzen goed bij te houden ( brandstof, taxirekeningen, aankoop vervangende kledij, telefoonrekeningen enz…. )
  2. Wanneer U zich aanbiedt op de luchthaven moet U een bewijs vragen.
  3. U dient de documenten in te vullen bij Uw luchtvaartmaatschappij of via Uw reisagentschap om Uw klacht te laten registreren.
  4. U dient Uw schade duidelijk mogelijk te begroten. Het is dan ook belangrijk dat U het aantal kilometers opschrijft, het aantal uren van de extra verplaatsingen, de waarde van de bagage die verloren of beschadigd is enz….
  5. Indien U commerciële schade hebt geleden, dan dient U dit nu te begroten.

Wij vragen U in ieder geval om het schadeformulier dat U in bijlage vindt volledig in te vullen en ons dit over te maken. Van zodra dit in ons bezit is zal Dolor U op de hoogte houden van verdere te nemen stappen.

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem