Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Handleiding bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst

U moet voor het neerleggen van dit verzoekschrift geen kosten betalen noch aan DOLOR noch aan de griffie. In die zin is het dus gratis is deelname volledig gratis.

Dit verzoekschrift moet wel correct ingevuld en ondertekend worden. U vult uw namen in, uw geboortedatum, uw beroep en uw woonplaats. Het overbodige (bv. als u alleen bent) schrapt u. U ondertekent het origineel en vermeldt daar nog eens alle namen en voornamen. U moet een kopij houden en u moet het origineel te samen met de stukken (kopie facturen 2009 en 2010) opsturen aan de Vrederechter van het kanton 12 Antwerpen op volgend adres: Cogelsplein 46, 2100 DEURNE.

Wij vragen U om een ingevuld exemplaar te mailen naar info@dolorvzw.be of een kopie op te sturen (NIET AANGETEKEND) naar Dolor vzw, tav Hendrik Boonen, Lodewijck Van Berckenlaan 51 te 2600 Berchem. U kan dit ook faxen op 03/218.50.27

Op dat moment wordt U partij en wordt U door de griffie op de hoogte gehouden. Wij raden u aan om aanwezig te zijn op de zitting of om u te laten vertegenwoordigen door een raadsman.

Het deelnemen aan een procedure veronderstelt dat U zelf op de hoogte bent van de regels of dat U advies en bijstand zoekt. Deze handleiding is geen juridisch advies. Dolor of haar aangestelden of bestuurders dragen bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid.

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem