Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Full Immo

Honderden eigenaars werden voor kleine en grote bedragen opgelicht door het bedrijf FULL IMMO die tegen tarieven die soms 300% lager waren dan het marktgemiddelde diensten aanbood om als syndicus op te treden.

De BVBA Full Immo was gevestigd op de Lambrechtshoekelaan 178-180 te Merksem , maar ook aan de Weselsebaan 4 te 2900 Schoten. Dolor kon een echt cascadesysteem blootleggen.

De oprichters van deze bvba zijn Bart Jacobs en Kimberley Papen. Op de website wordt ook verwezen naar Carlo Sebrechts. Blijkbaar werkt (?) of werkte deze man voor Full Immo. Het inschrijvingsnummer bij het Belgisch Instituut van Vastgoedmakelaars staat op naam van Bart Jacobs voor de uitbating Immo Jalano aan de Dalstraat 10 te 9100 Sint Niklaas. Deze vennootschap werd echter failliet verklaard.

Carlo Sebrechts is dan weer terug te vinden als zaakvoerder van de BVBA Altertass gelegen aan de Heidestraat 152, 1e verdieping te 2630 Aartselaar. Deze BVBA bestaat sinds 22 februari 1996 onder het ondernemingsnummer 0457.345.595 maar ondergaat op 17 juli 2008 een naamsverandering naar Immo Alertass. Zaakvoerders zijn Dirk Willems en Carlo Sebrechts. Voor 07 mei 2009 was ook Christophe Van Gool zaakvoerder.

Het cascadesysteem is duidelijk. De betrokken personen beginnen een vennootschap over het innen van gelden als makelaar en/of syndicus. Na enige tijd komen zij hun verplichtingen niet mee na, maar blijven wel de gelden innen. Zodoende worden de verplichtingen van de verschillende verenigingen van mede-eigenaars van de appartementsgebouwen waarvoor zij als syndicus optreden niet meer nagekomen. Eens de schuldeisers hen te dicht op de hielen zitten laten zij de vennootschap failliet gaan en herbeginnen zij een nieuwe vennootschap waarmee zij hetzelfde systeem hanteren. Blijkbaar gebruiken ze hiervoor ook nog hetzelfde B.I.V. nummer dat ook door de failliete vennootschap werd gebruikt. Uiteraard blijven de eigenaars van appartementen die vertrouwen stelden in deze personen met de brokstukken achter. In vele gevallen kwamen en deurwaarders aan te pas en werden nutsvoorzieningen tijdelijk afgesloten.

Er is een onderzoek opgestart in Antwerpen en onderzoeksrechter Chamberlain leidt het onderzoek.

Omdat het feit dat het vaak om (relatieve) kleine bedragen nemen de gedupeerden vaak geen stappen om hun schade te recupereren. Daarom heeft Dolor een goedkoop en eenvoudig systeem op punt gezet zodat iedereen kan meedoen. Iedereen kan zich via dit systeem burgerlijke partij stellen.

Hendrik Boonen geeft gratis informatie over dit dossier tijdens bijeenkomsten van eigenaars. Hiervoor kan men best een afspraak maken op het nummer 0475/62 69 61

De verwachtingen zijn dat het gerechtelijk onderzoek eind 2010 zal afgerond zijn.

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem