Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Dolor helpt gedupeerde aandeelhouders bij recuperatie schadevergoeding in het dossier Lernout & Hauspie

07/10/2013: Nieuwe stappen
07/10/2013: Veel gestelde vragen

Vanaf 07 oktober 2013 zullen de gedupeerde aandeelhouders van Lernout & Hauspie die zich burgerlijke partij hebben gesteld een schrijven ontvangen van Het Hof Van Beroep te Gent.

De aandeelhouders die zich niet burgerlijke partij hebben gesteld kunnen ook tot 31 januari 2014 een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Gezien het feit dat het hier om een procedure gaat die allicht pas zal behandeld worden door de rechtbank in 2017, moet men rekening houden met een strikte kalender voor het indienen van conclusies en bijhorende besluiten. Het is ook belangrijk dat U schadevergoeding aan de juiste partijen vraagt.

Om alle aandeelhouders te helpen kan U ook beroep doen op Dolor. De Belangenvereniging kent het dossier zeer goed en heeft nu reeds een 3000 gedupeerde gezinnen aangesloten. Daarvan zijn er ca 1400 burgerlijke partij gesteld.

Er zijn drie mogelijkheden om deel te nemen:

  1. U regelt alles zelf;
  2. U neemt een advocaat onder de arm en spreekt met hem/haar een tarief af voor de ganse procedure en laat dit in een contract zetten;
  3. U maakt gebruik van de hulp die Dolor biedt. In deze procedure zal U ook geen kosten dienen te betalen aan advocaten.

Dolor vraagt 97 euro voor de ganse procedure. U moet ook geen percentage betalen indien U schadevergoeding zou bekomen.

U kan in de bijlagen de nieuwe stappen in het proces Lernout & Hauspie lezen en de veel gestelde vragen. Hebt U nog andere vragen? Mail ze naar info@dolorvzw.be of bel naar 0475/ 62 69 61 (Hendrik Boonen)

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem