Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Lernout & Hauspie

Lernout & Hauspie is één van de meest spraakmakende financiële schandalen die ons land ooit gekend heeft.

De zaak komt er op neer dat een aantal personen, zowel binnen als buiten het bedrijf, er van beschuldigd worden om door middel van frauduleuze praktijken de jaarrekeningen vervalst te hebben.

Hierdoor werden duizenden aandeelhouders zand in de ogen gestrooid. Finaal werden alle aandeelhouders geconfronteerd met het faillissement van Lernout & Hauspie waardoor hun aandelen van het ene moment op het andere waardeloos werden.

De voorganger van Dolor, de Belangenvereniging Spaarverlies, heeft zich enkele jaren geleden ontfermd over de slachtoffers van Lernout & Hauspie op een tijdstip dat andere organisaties hun lijsten hadden afgesloten.

Ondertussen hebben zich vele honderden slachtoffers gemeld bij Spaarverlies, thans Dolor, en konden deze met raad en daad bijgestaan worden. Dolor werkt samen met twee Brusselse advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in strafrecht en in financieel recht.

Een steeds groeiende groep van honderden gedupeerden hebben zich inmiddels burgerlijke partij gesteld en hebben ook burgerlijke dagvaardingen uitgebracht lastens de bestuurders, een vooraanstaande bank en andere partijen.

De strafzaak Lernout & Hauspie zal naar alle waarschijnlijkheid in 2008 zijn definitief beslag kennen en zal voorkomen voor Het Hof van Beroep te Gent. Daar zal niet alleen beslist worden over de strafrechterlijke aansprakelijkheid doch ook over de schadevergoedingen die daar aan vasthangen.

Veiligheidshalve werden ook procedures ingesteld voor de burgerlijke rechtbank voor het geval dat er fouten zijn gepleegd maar geen misdrijven. Dit belet echter niet dat het accent ligt op de strafzaak.

De missie van Dolor is de gedupeerden correct te informeren en hen de gelegenheid te geven vooralsnog partij in de zaak te worden en schadevergoeding te vorderen.

Naar schatting zouden er immers een honderdduizend slachtoffers zijn terwijl nog geen tien procent zich heeft gemeld.

Nu het gerecht volgens de persberichten een hele reeks personen waaronder een grote bank in verdenking stelde en zal vervolgen is het verantwoord om iets te ondernemen.

Ook hier dreigt immers verjaring en diegene die denkt dat hij of zij de kat uit de boom kam kijken en kan wachten tot er een einduitspraak is om dan "automatisch" een vergoeding te krijgen is niet erg realistisch en zal van een kale reis thuiskomen.

Dolor schat inderdaad de groep van gedupeerden in deze zaak op meer dan 100.000 personen en doet dan ook een oproep om zich met Dolor in verbinding te stellen zodat zij kunnen uitgenodigd worden op een informatieavond en waarbij zij in contact kunnen treden met andere gedupeerden in dezelfde zaak.

Verder lezen op de volgende pagina >

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem