Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Patientenzorg

Jaarlijks worden er ongeveer 50.000 Belgen geconfronteerd met facturen van hospitalen en laboratoria die ofwel laattijdig toekomen ofwel niet juist blijken te zijn. Heel wat mensen ontvangen immers rekeningen die reeds lang verjaard zijn en worden via incassoburelen aangemaand te betalen. Vaak wordt er overgegaan tot een juridische procedure.In de meeste gevallen blijkt de vordering onterecht te zijn. Toch worden er patiënten veroordeeld door de rechtbank. Maar duizenden slachtoffers betalen deze onterechte rekeningen na het bezoek van de deurwaarder.

Dolor wil iedereen bijstaan bij deze problematiek. Onze werkwijze is zeer transparant en eenvoudig.
Wanneer Dolor de facturen en /of dagvaardingen krijgt vanwege de patiënten bestuderen wij deze met een advocatenkantoor met 25 jaar ervaring in die materie. En dan stelt Dolor een advies dat drieledig kan zijn.

Ten eerste:
De vordering is niet verschuldigd. De patiënt mag niet betalen. Onze advocaten zullen U gratis verdedigen.

Ten tweede:
Er dient slechts een gedeelte betaald te worden. Wij adviseren de patiënt om enkel dat gedeelte te betalen. Indien er dan nog problemen zijn, dan zullen de advocaten dat geval per geval bekijken.

Ten derde:
Indien de vordering correct is, dan adviseren wij om deze te betalen.

Dolor let vooral op een aantal misbruiken bij de facturatie.

  • Een ziekenhuisfactuur verjaart 2 jaar na het einde van de maand waarin de verzorging is gebeurd.
  • Klein medisch materiaal en viscose materiaal mogen niet afzonderlijk worden aangerekend.
  • Een verzorging zonder overnachting mag geen aanleiding zijn om een supplement aan te rekenen voor het gebruik van infrastructuur.
  • Bepaalde prestaties zoals selectieve conogr afie ( meer er zijn er nog veel meer) mogen niet apart aangerekend worden.
  • Supplementen voor het aanwezig zijn van extra personeel bij een operatie mogen niet aangerekend worden.
  • Enz...
Men kan zo tot een veertigtal zaken komen die ofwel volledig ofwel gedeeltelijk verboden zijn.

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem