Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Worldcom

De affaire WORLDCOM is een sprekend voorbeeld van de wijze waarop individuele beleggers door grote concerns worden voorgelogen en uitgebuit.

Tussen 1999 en 2002 verschenen er in de pers allerlei uitbundige berichten waarin de lof van Worldcom werd bezongen. Gespecialiseerde analysten raadden iedereen aan om zoveel mogelijk aandelen van Worldcom te kopen: de winst zou enorm zijn. Zo liet bvb. Jack Grubman, een gereputeerd telecommunicatieanalist van Salomon (nu Citigroup) geen gelegenheid voorbijgaan om Worldcom aan te prijzen. Wie niet investeerde in Worldcom, en dit volgens Grubman, was de naam belegger niet waardig. Op basis van deze berichten hebben duizenden beleggers in België en over de hele wereld hun spaarcenten in Worldcom geïnvesteerd.

Vanaf juli 2002 kwam geleidelijk aan het licht dat het hele Worldcomverhaal gebaseerd was op leugens. De boekhouding werd vervalst om de kosten kunstmatig te verminderen en dus de winst te verhogen. Interne rapporten werden vervalst en opgesteld op basis van verkeerde informatie. Het grote publiek, de aandeelhouders en de investeerders werden dus bewust voorgelogen om hen zoveel mogelijk geld te kunnen ontfutselen.

Uiteraard zorgde het nieuws van de boekhoudkundige fraude ervoor dat de beurskoers ineenstortte en de beleggers overbleven met waardeloze aandelen.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat de omvang van de fraude nog erger is dan eerst werd vermoed. Er is niet alleen de overduidelijke boekhoudfraude, maar de beursanalisten zoals Grubman bleken ook nog eens op de hoogte geweest te zijn van de fraude. Zij speelden het spelletje mee omdat ze betaald werden door grote investeringsbanken zoals Citigroup die zelf belangen had bij Worldcom en dus mee voordeel haalde uit de fraude.

Het bedrijf Worldcom, de zogenaamde onafhankelijke analisten en een belangrijke bank speelden dus onder één hoedje om de individuele belegger te bedotten.

In de Verenigde Staten heeft de zaak geleid tot een diepgaand onderzoek. Verscheidene managers van Worldcom werden strafrechterlijk vervolgd en veroordeeld. Het algemeen hoofd van Worldcom, CEO Bernard J. Ebbers werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Hiermee is het strafrecht toegepast, maar blijft de individuele belegger vooralsnog zonder vergoeding.

Vele kleine beleggers in de Verenigde Staten hebben zich verenigd en voerden tezamen processen om hun schade vergoed te zien, de zogenaamde class action. Deze vereniging van beleggers is er in geslaagd om de grote verantwoordelijken van de fraude de schade, gedeeltelijk, te laten vergoeden. Meer dan 1 miljard dollar werd uitgekeerd om de schade van kleine aandeelhouders te vergoeden.

Ook in ons land is er een aanzienlijk aantal beleggers dat schade heeft geleden. Zij waren meestal niet op de hoogte van de processen en de regelingen in de Verenigde Staten en hun schade blijft dan ook onvergoed.

Dolor meent dat Belgische slachtoffers ook recht hebben om schadevergoeding te verkrijgen.

Daarom is Dolor een onderzoek gestart nar de mogelijkheid om ook in ons land een groot aantal gedupeerden te verenigen met het doel om een rechtvaardige vergoeding van de schade te verkrijgen.

Bent U een gedupeerde van de Worldcom affaire, aarzel dan niet om Uw gegevens over te maken aan Dolor. Dolor zal U stipt op de hoogte houden van de vooruitgang van de zaak en van de mogelijkheden die er zijn om alsnog Uw schade te recupereren.

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem