Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Bevraging gedupeerde spaarders en beleggers

Bevraging van beleggers die verlies hebben geleden
Reacties op de ingrepen van de regering vanaf 26 september 2008

Dolor heeft enkele duizenden reacties gehad naar aanleiding met de gebeurtenissen met Fortis, Dexia , Ethias, Citibank en ook over de door de regering genomen maatregelen. Dolor wil al deze reacties bundelen om een duidelijk overzicht te hebben van de reacties van spaarders en beleggers naar aanleiding van de financiële crisis.


Vraag 1: Bent U het eens dat regering de banken bij gesprongen zijn met geld van de belastingsbetaler?


Vraag 2: Bent U voorstander van een parlementaire onderzoekscommissie?


Vraag 3: Wat vindt U van het idee van Dolor om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter om bij Fortis na te gaan of er geen misdrijven gepleegd werden?


Vraag 4: Bent U bereid om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen via Dolor wanneer deze organisatie voor de volledige logistieke en juridische ondersteuning zorgt?


Vraag 5: Vindt U dat de verantwoordelijken van een financiële instelling (raad van bestuur, directiecomité…) persoonlijk moeten verantwoordelijk gesteld worden bij een falend beleid?


Vraag 6: Bent U van oordeel dat de aandeelhouder ook moeten kunnen beslissen Rond de participatie van de staat?


Vraag 7: Hebben de beleidsverantwoordelijken recht op een uitstapvergoeding die miljoenen euro’s kan bedragen?


Vraag 8: Vindt U dat de consumentenorganisaties (zoals Dolor) betrokken moet worden wanneer er over spaarders en beleggers wordt beslist?


Vraag 9: Bent U van oordeel dat de financiële instellingen die beleggingen met “kapitaalsgarantie” hebben geplaatst bij andere financiële instellingen, de de spaarders of beleggers volledig dienen te vergoeden wanneer er deze instelling niet solvabel blijkt te zijn? Vindt U dat moet opgelegd worden door de wetgever?


Vraag 10: Bent U van oordeel dat de CBFA (controledienst bank en verzekeringen) naar behoren gefunctioneerd heeft en ook is opgekomen voor de rechten van de beleggers en spaarders?Voornaam:
Achternaam:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
   
Hebt U nog vragen en opmerkingen, suggesties?
Ligt er iets op Uw lever ?

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem