Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Volmacht samenroeping buitengewone algemene vergadering Fortis

Volmacht om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen van de aandeelhouders van Fortis.

De aandeelhouder wenst ook dat de vzw Dolor stappen onderneemt om tot een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders over te gaan.

De aandeelhouder geeft een uitdrukkelijke volmacht aan de vzw Dolor van rechtswege vertegenwoordigd door de voorzitter Hendrik Boonen om op te treden in naam van de aandeelhouder en dit tot op herroeping van de volmacht.

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Nummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
GSM nummer:
E-mailadres:
Aantal aandelen in uw bezit:
Wat is op 17/06/2019 het verlies dat U geleden hebt sinds de aankoop van Uw aandelen:
   
Ik heb nog bijkomende vragen en/of opmerkingen:

Ik ben tevens op de hoogte dat Dolor vzw informatie –en debatavonden zal organiseren. Hier zullen onafhankelijke financiële experts in debat gaan met beleidsverantwoordelijken van Fortis. Ik wil uitgenodigd worden op een van deze vergaderingen.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Per aandeelhouder éénmaal verzenden.Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem