Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Open Brief

OPEN BRIEF AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN FORTIS OVERGEMAAKT OP 18 JULI 2008 VIA E-MAIL EN OOK OVERGEMAAKT AAN DE MEDIA.

Aan de raad van bestuur van Fortis
Koningsstraat 20
1000 Brussel

Berchem, 18 juli 2008

Geachte leden van de raad van bestuur van FORTIS,

Beleggers nemen risico’s. Zij weten dat er winsten kunnen gemaakt worden, mar zij zijn zich ook bewust van het feit dat ze verliezen moeten kunnen incasseren. Beleggers wikken en wegen deze risico’s. Zij consulteren vertrouwenspersonen die zich dagdagelijks bezig houden met deze materie. Deze vertrouwenspersonen adviseren dan weer op basis van de informatie die zij van de bedrijven krijgen.
En wat wil nu het verhaal? De informatie die Fortis heeft doorgegeven blijkt onjuist te zijn. De nieuwe CEO, Herman Verwilst, geeft dit ruiterlijk toe. Er zou verkeerd gecommuniceerd geweest zijn…….. Welke boodschap hebben de beleggers hieraan?
De vzw Dolor kreeg op enkele dagen tijd duizenden reacties van verbolgen en woeste beleggers. Beleggen doe je immers in vertrouwen. Het moet een win-win operatie zijn. Zowel de beleggers als het bedrijf dienen er beter van te worden. Maar wat is de echte waarheid? Wie wordt er rijk van? Votron in ieder geval: 2.5 miljoen bonus wegens goede bedrijfsresultaten en 1.3 miljoen opstappremie wegens slecht managment. Dit is 3,8 miljoen euro die als een rode lap voor de ogen van de beleggers heen en weer gezwaaid. Op een moment dat beleggers meer dan 60% van hun belegging als sneeuw voor de zon zien verdwijnen is het uitbetalen van zulke vergoedingen onethisch te noemen. De stem van de beleggers wordt hier monddood gemaakt. Een bedrijf dat alles te danken heeft aan zijn beleggers en niet aan een toevallige CEO zou beter moeten weten. Wat vragen de beleggers nu?

Wij willen gehoord worden door de raad van bestuur en liefst nog in de loop van de volgende week. Wij vangen geruchten op van een aandeelhoudersvergadering op 14 augustus 2008. De tamtam van een volgende kapitaalsverhoging einde augustus heeft ons ook als bereikt. Wij willen uitsluitsel. Het is niet de bedoeling om Fortis te laten bloeden. Niemand heeft daar belang bij.

Dolor wil ook dat de CBFA nagaat hoe zover is kunnen komen. Enerzijds werden de aandeelhouders gerustgesteld dat er geen kapitaalsverhoging zou komen en er geen problemen zouden zijn met het dividend, maar enkele weken later brak de hel los.
Er kwam wel een kapitaalsverhoging en er werd geen dividend uitgekeerd.
Nu zegt de raad van bestuur in de media met dezelfde dubbele tong als voor enkele weken dat er helemaal geen kapitaalsverhoging komt. Dolor wil dan ook dat de CBFA de rol als waakhond tot op het einde zal vervullen. Dolor heeft ook schriftelijk om een onderhoud verzocht bij de directie van de CBFA om de stem van de beleggers te kanaliseren en te vertolken. Indien nodig moet de CBFA maar een gerechtelijk onderzoek opstarten lastens Fortis.

Het is inderdaad noodzakelijk dat er een nieuwe aandeelhoudersvergadering komt. Deze moet echter goed voorbereid worden en de verenigingen die de aandeelhouders vertegenwoordigen dienen erbij betrokken te worden.

Een ander belangrijk signaal is het ontslag van de heer Lippens en misschien moet de volledige raad van bestuur de eer aan zichzelf houden. Dit zal door de beleggers als positief worden bekeken. Getuige hiervan zijn de duizenden reacties bij Dolor in die zin.

Wanneer Fortis toegeeft verkeerd te hebben gecommuniceerd, wordt ook impliciet toegegeven dat men beroepsfouten heeft gemaakt. Beleggers moeten niet opdraaien voor de beroepsfouten van de directie van Fortis. Het vertrouwen zou voor een groot stuk kunnen hersteld worden door het voorzien van financiële compensaties voor de fouten van Fortis. Dolor denkt aan het geven van een extra aandeel per vijf aandelen in bezit.
Dit aandeel moet gratis verstrekt worden en er moeten uiteraard afspraken gemaakt worden dat hierdoor de aandeelhouders hun recht op een strafrechterlijke of civiele procedure niet verliezen door middel van een dading. Nederlandse bedrijven zijn sterk in opstellen van dadingen die in het nadeel van de consument zijn.

Dolor zal ook in de loop van de volgende week de hand uitsteken en gaan praten met Nederlandse belangenverenigingen om over de grenzen heen de gedupeerde beleggers te verdedigen.

Namens meer dan 6000 beleggers die hun vertrouwen in Dolor hebben gesteld,

Hendrik Boonen
Voorzitter
Vzw Dolor
0475/ 62 69 61

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem