Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

De werkwijze van Dolor vzw

Wanneer een aanvraag binnenkomt over een nieuw dossier stelt DOLOR VZW een vooronderzoek in.

Het kan ook zijn dat DOLOR VZW via de pers of via andere kanalen verneemt dat er een bepaalde problematiek is ontstaan of bekend wordt en dat DOLOR VZW meteen spontaan een vooronderzoek instelt. Werkwijze van Dolor

Dit vooronderzoek is beperkt en heeft enkel tot doel om uit te maken of het aangewezen is om een grondige studie te doen die dan de tweede fase zal inluiden, met name het onderzoek.

In het onderzoek worden specialisten gecontacteerd die in de meeste gevallen ook op vrijwillige basis meewerken en worden de specifieke juridische en wetenschappelijke aspecten onderzocht van een dossier.

Meerbepaald worden de pro en de contra's afgewogen en worden de concrete slaagkansen en andere aspecten van een dossier in kaart gebracht.

Van zodra het onderzoek is afgewerkt wordt binnen DOLOR VZW beslist of er een project wordt opgestart of niet en of daarrond een dossier wordt geopend.

De Belangenvereniging Spaarverlies was de pionier in zijn genre en concentreert zich rond de zaak Spaarselect waarbij ondermeer Dexia (via de Bank Labouchère), Kempar en Zelia betrokken zijn en waarin honderden slachtoffers worden bijgestaan met raad en daad. Het luik Dexia is inmiddels met succes afgehandeld en het luik Kempar - Zelia is in volle behandeling.

Lernout & Hauspie is een ander belangrijk financieel dossier dat eveneens nog volop in behandeling is via de Belangenvereniging Spaarverlies. Ook het dossier WORLDCOM werd door Belangenvereniging Spaarverlies opgestart. De dossiers VIOXX en ASBEST zullen door DOLOR VZW behandeld worden.
Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem