Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Persconferentie 10 oktober 2008

DOLOR LEGT KLACHT NEER MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING TEN VOORDELE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN FORTIS

Hedennamiddag 10 oktober 2008 om 15 uur heeft Dolor de opdracht gegeven aan Geert Lenssens van het advocatenkantoor SQ-law om klacht neer te leggen in handen van de onderzoeksrechter te Brussel.

Wat ging hier aan vooraf?
  • Op 27 juni 2008 verstuurde Dolor het eerste persbericht omdat het toen al duidelijk was dat de aandeelhouders gevaar liepen om de dupe te worden van het slechte management.
  • Op enkele dagen tijd reageerden 622 ontevreden beleggers en maakten heel wat informatie over aan Dolor die op zijn minst gezegd bevreemdend was.
  • Op 07 juli 2008 hebben wij dan ook aan de media laten weten dat Dolor een dossier aan het voorbereiden was teneinde een strafklacht neer te leggen.
  • Op 18 juli verstuurden wij een open brief aan de raad van bestuur van Fortis waar wij de grieven van de aandeelhouders bundelden. Hier hebben wij nooit een antwoord op gekregen.
  • Op 20 augustus 2008 was Dolor aanwezig op de infosessie van de aandeelhouders te Brussel georganiseerd te Brussel. Wij hadden een “memorandum ontgoochelingen en wensen van de aandeelhouders “ op zak om aan de Lippens af te geven. Maar verder dan zijn bodygard geraakten wij niet. Men wou dit document niet aannemen. Wij hebben ook geprobeerd recht te staan om aan de micro enkele vragen te stellen, maar men heeft ons gewoon genegeerd.
  • Op 01 oktober 2008 hebben wij voor de laatste maal een oproep gedaan de politici om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. Dolor was niet alleen om dit te vragen, maar dit verzoek werd van tafel geveegd.

Er rest ons dus niets anders dan te doen wat wij beloofd hebben op 07 juni 2008. De stroom van mails en vragen bleef komen. Ondertussen had Dolor een bevraging gedaan bij 2000 mensen die om informatie vroegen. In tien vragen peilden wij naar wat er leefde bij de aandeelhouders. Vrijwel onmiddellijk kwamen er 600 antwoorden binnen.
95% van de deelnemers antwoorden met Ja wanneer het ging om het lanceren van een klacht met burgerlijke partijstelling indien er geen parlementaire onderzoekscommissie komt. De deelnemers gaven Dolor een duidelijk mandaat om dit voor hen in orde te brengen.

En dan kwam 10 oktober 2008…

Dolor heeft een pilootdossier klaargemaakt en heeft dank zij de expertise van het advocatenkantoor SQ-law dit juridisch laten onderbouwen.

Waarom een pilootdossier ?

Het is belangrijk om aan de ca 500.000 aandeelhouders van Fortis een signaal te geven dat zij niet in de steek gelaten worden.
De kritiek op de premier en zijn entourage is vernietigend. Blijkbaar ligt Dexia nauwer aan het hart dan Fortis. Bij Dexia wil men de aandeelhouders sussen en onbeperkte staatsgaranties geven zodat de bank opnieuw onbeperkt leningen kan uitgeven en onbeperkt geld kan lenen.
Bij Fortis steekt men de aandeelhouders in de holding de die niet levensvatbaar is, komt men met vage beloftes naar compensaties. Indien er winst zou gemaakt worden door de overheid bij de participatie van 25% in BNP Paribas, zou dit gebruikt worden om de aandeelhouders van Fortis tegemoet te komen. Er is geen zinnig mens die hier iets van geloofd.

Het pilootdossier

Een gewezen gepensioneerd personeelslid van Fortis van 64 jaar ( 40 jaar in de bank) is 50.000 euro verloren. Hij verliest ook heel veel geld op zijn bonusopties die hij als personeelslid gekregen heeft. Een stuk van zijn extra legaal pensioen is hierdoor verzwonden als sneeuw voor de zon.

De strafklacht zelf

Gezien het geheim van het onderzoek dienen wij hier zeer summier over te zijn.
Er is duidelijk marktmanipulatie, misleiding van de markt, overtredingen van art 31 van de wet op het consumentenkrediet enz…
Onze raadslieden hebben een volledig dossier met de chronologie van alle verklaringen van Fortis neergelegd.

De procedure

Alle aandeelhouders kunnen het bevragingsformulier invullen op www.dolorvzw.be/dossiers/fortis.aspx.
Zij kunnen ook het contactformulier volledig invullen en doormailen.
Aandeelhouders kunnen hun vanaf maandag 09 uur ook hun gegevens achterlaten op het nummer 03/ 239 36 04.
Zij krijgen dan de nodige formulieren doorgemaild met een checklist van de nodige documenten. Dolor zal alles verzamelen en klaarmaken ter neerlegging door de advocaten.

Burgerlijke procedure

Dit is de volgende fase. Gezien het feit dat het venootschapsrecht duidelijk buiten spel is gezet en dat er gezondigd is tegen de essentie van het vennootschapsrecht zullen wij hier later op terugkomen. Op dit ogenblik er immers een situatie opgetreden die veel weg heeft van een vereffening. Het opheffen van de holding kan pas gebeuren met een 3 meerderheid van de aandeelhouders Het is duidelijk dat een minderheid van de aandeelhouders (49% via de staat) de dienst uitmaakt.

Oplossingen voor de aandeelhouders?
  • gelden ontvangen van de verkoop van Fortis aanwenden voor de aandeelhouders;
  • omwisseling aandelen Fortis tegen aandelen BNP Paribas tegen de koers dat de aandeelhouders gekocht heeft
Meer informatie kan U bekomen bij Hendrik Boonen (voorzitter) op het nummer 0475/ 62 69 61
Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem